Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Written traces of the Islamic Orient in the museum and archive funds of Montenegro
Naziv : Pisani tragovi islamskog orijenta u muzejskim i arhivskim fondovima Crne Gore
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 3
Ukupan budzet : 3
Rukovodilac :
Opis : Na tlu Crne Gore, u arhivima, bibliotekama, muzejima, džamijama, crkvama, katoličkim i pravoslavnim manastirima, u okviru privatnih zbirki, pohranjena su svjedočanstva različite sadržine i rukopisi pisani na arapskom, persijskom i turskom jeziku, među kojima je najveći broj zvaničnih dokumenata iz perioda osmanske vlasti. Građa koja postoji na teritoriji današnje Crne Gore, zbog nesređenosti i nedovoljnih uvida bila je dugo vremena uglavnom izvan objavljenih pregleda ove građe.


On the territory of Montenegro, in archives, libraries, museums, mosques, churches, Catholic and Orthodox monasteries, within private collections, testimonies of various contents and manuscripts written in Arabic, Persian and Turkish are stored, among which the largest number of official documents from period of Ottoman rule. Due to the disorder and insufficient insights, the material that exists on the territory of today's Montenegro has been mostly outside the published reviews of this material for a long time.