Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Digitalization of ancient inscriptions of Montenegro
Naziv : Digitalizacija antičkih natpisa Crne Gore
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site : http://www.epigraphicamontenegrina.me/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 5
Ukupan budzet : 5
Rukovodilac :
Opis : Digitalizacija natpisa (fotografisanje i prenos tekstova natpisa u osmišljen kompjuterski program, EpiDoc) i formiranje zajedničkih baza je veliki projekat koji se u nauci sprovodi poslednjih desetak godina. Nekoliko baza već postoji, ali je neophodno da se oforme i lokalne (regionalne) baze natpisa koje će se pod pokroviteljstvom EU objediniti u bazi http://www.eagle-network.eu/. Neophodno je prikupiti sve postojeće natpise na teritoriji Crne Gore koji ima negde oko 350, objediniti ih, profesionalno fotografisati i formirati bazu. Svaki natpis se posebno opisuje, tekst se prenosi u program i prevodi.


Digitization of inscriptions (photographing and transferring the texts of inscriptions into a designed computer program, EpiDoc) and the formation of common databases is a large project that has been implemented in science for the last ten years. Several databases already exist, but it is necessary to form local (regional) databases of inscriptions, which will be consolidated in the database http://www.eagle-network.eu/ under the auspices of the EU. It is necessary to collect all the existing inscriptions on the territory of Montenegro, which has about 350, to unite them, take professional photos and form a database. Each inscription is described separately, the text is transferred to the program and translated.