Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Virtual presentation of oriental-Islamic heritage in Montenegro
Naziv : Virtuelna prezentacija orijentalno-islamskog nasljeđa u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site : http://orientalmuseum.org/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Na osnovu istraživanja na projektu Artefakti materijalne kulture orijentalno-islamskog segmenta u Crnoj Gori – dinamika i način popunjavanja fondova i njihovog siromašenja prema muzejskim evidencijama i raspoloživoj naučnoj literaturi (finasiranog od strane Ministarstva kulture Crne Gore u 2015. godini) i prikupljenog materijala tokom realizovanih istraživanja na terenu.


Based on research on the project Artifacts of Material Culture of the Oriental-Islamic Segment in Montenegro - dynamics and manner of filling funds and their impoverishment according to museum records and available scientific literature (funded by the Ministry of Culture of Montenegro in 2015) and collected material during research on the field.