Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Socio-Economic History and Cultural Heritage, the Present Day and Future of Alpine Pastures and Temporary Settlements in Montenegro and Slovenia
Naziv : Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 2
Ukupan budzet : 2
Rukovodilac :
Opis : Planinski pašnjaci su jedna od glavnih ekonomskih i društvenih tema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti planinskih oblasti Slovenije i Crne Gore. Bilateralni projekat je poboljšao komparativne metodološke pristupe i uporedno obrađivanje podataka koje će značajno doprinijeti očuvanju baštine na planinama i efikasnom upravljanju njima u budućnosti, zbog čega je neophodno nadograditi i poznavanje istorije planina, kao i različite faktore koji utiču na sadašnje i buduće aktivnosti na njima.


Mountain pastures are one of the main economic and social topics of the past, present and future of the mountainous areas of Slovenia and Montenegro. The bilateral project has improved comparative methodological approaches and comparative data processing that will significantly contribute to the preservation of heritage in the mountains and efficient management in the future, which is why it is necessary to upgrade knowledge of mountain history and various factors affecting current and future activities.