Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : The Future of the Past: Study and Enhancement of Ancient Doclea, Montenegro
Naziv : Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 25.442
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj projekta je istraživanje, revitalizacija i valorizacija arheološkog lokaliteta Dokleja, primjenom novih metodologija i tehnologija za izučavanje kulturne baštine. Istraživanje ovog lokaliteta, koje je započeto prije više od jednog vijeka, pruža mogućnost analiziranja kulturne baštine kroz različite metodološke pristupe-istorijski, arheološki, topografski, istraživanjem satelitskih snimaka, fotogrametrijaom, geofizičkim istraživanjima, što bi sve dovelo do boljeg prezentovanja Dokleje kroz virtuelnu rekonstrukciju građevina i izradu aplikacije za smartphone. Uključivanje kadrova iz Crne Gore će im pružiti mogućnost da se usavrše u istraživanju, upotrebi novih tehnologija i menadžmentu u kulturnoj baštini, što su oblasti koje se ne izučavaju na crnogorskim univerzitetima. Rekonstrukcija Dokleje i kulturnog pejzaža u njenoj okolini, od bronzanog doba do srednjeg vijeka, biće u funkciji bolje prezentacije lokaliteta, upotrebu novih tehnologija, diseminacije dobijenih istraživačkih rezultata, obrazovanja i kulturnog turizma. Promocija lokaliteta u nacionalnoj i međunarodnoj turističkoj ponudi odgovoriće i zahtjevima lokalne zajednice.


The project has the goal to study, revitalize and making more attractive to public the Doclea archaeological site, through the application of new methodologies and technologies for cultural heritage and the development of a planning project for its enhancement. Working in sites excavated more than a century ago as Doclea is a great opportunity to analyse cultural heritage from different points of view and methodologies, as historical and archaeological researches, topographical surveys data and satellite images, drone and photogrammetry, geophysical investigations up to enhancement activities as virtual reconstructions and smartphone applications. The involvement of young Montenegrin students in our work will create education opportunities, in order to create experts in research, technologies and management of cultural heritage, topics actually missing in Montenegrin universities. Through the diachronic reconstruction of Doclea and the cultural landscape of its valley, from Bronze age to Medieval period, our final goal is giving to territory a greater visibility, making it more attractive for new technologies application, dissemination, education and cultural tourism. The promotion of the site for national and international cultural tourism will respond to the requests of the local communities and authorities to collaborate at the re-discovery of their historical identity.