Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Shared history of Central Europe
Naziv : Zajednička istorija Centralne Evrope
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site : https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : U jubilarnoj 2020. godini i godini koja je usledila nakon toga, kada zemlje Srednje Evrope i Balkana obeležavaju ključne prekretnice moderne istorije (1945. - kraj Drugog svetskog rata, 1990. - početak demokratske tranzicije), institucije uključene u mrežu CEEPUS namjeravaju da ojačaju transnacionalnu saradnju na polju istraživanja i razmjene znanja o zajedničkoj istoriji centralnoevropskih i balkanskih zemalja, koja se istorijski preklapala tokom jednog vijeka.


In the jubilee year 2020 and the year followed after, when the Central European and Balkan countries commemorate key milestones of modern history (1945 - end of WWII, 1990 - start of democratic transition), the institutions involved within the CEEPUS network intend to strengthen a transnational cooperation on the field of research and sharing knowledge of joint history of Central European and Balkan countries, which has historically been overlapping one another´s development throughout centuries.