Dragan Radonjić

dr Dragan Radonjić

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Rođen je 15. jula 1955. godine u Sarajevu. Diplomirao je 1977. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici, magistrirao 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1985. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici. Na Pravnom fakultetu u Podgorici biran je u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. Bio je rukovodilac Katedre za poslovno pravo, a matični predmeti su mu Kompanijsko i Trgovinsko pravo. Predsjednik je udruženja pravnika u privriedi Crne Gore. U toku svog dosadašnjeg profesionalnog i društvenog djelovanja bio je angažovan u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2KOMPANIJSKO PRAVO EU4 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor