Marija Kapisoda


Marija Kapisoda
Šifra: 240293
Prezime i ime: Marija Kapisoda
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
1 Grafika I2x10.44x3
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Grafika II2x10.44x3
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Grafika III2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Izborni grafički atelje I 1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Grafika IV2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Izborni grafički atelje II 1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Grafika V A1x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Grafika VI A1x10.22x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor