Marija Kapisoda


Marija Kapisoda
Šifra: 240293
Prezime i ime: Marija Kapisoda
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOOsnovne1GRAFIKA I2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2GRAFIKA II2 x 20 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2GRAFIKA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2GRAFIKA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3GRAFIKA III2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3GRAFIKA III0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIKA III0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4GRAFIKA IV0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije