Nikola Vukčević

dr Nikola Vukčević

redovni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti

  Nikola Vukčević (1974, Titograd - Crna Gora), reditelj i redovni profesor Filmske i TV režije na FDU Cetinje, gdje je angažovan od 2000 godine: saradnik/asistent na predmetu REŽIJA odnosno FILMSKA REŽIJA, od 2000. godine do juna 2009. predavač na predmetu ISTORIJA FILMA na FDU Cetinje, od 2005. do juna 2009. godine; predavač predmeta FILMSKA REŽIJA za školsku 2009/10.  U zvanje docenta Filmske režije I-VIII na FDU Cetinje, izabran je juna 2010 U zvanje vanrednog profesora Filmske i TV režije FDU...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3PRAKTIČAN RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUREŽIJAMaster1FILMSKA REŽIJA MA I4 x 14 x 10 x 0
FDUREŽIJAMaster1DOKUMENTARNI FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2FILMSKA REŽIJA MA II4 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2DOKUMENTARNI FILM II2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster4ODBRANA MASTER RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster4FILMSKA REŽIJA - PRIJAVA MASTER RADA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave