Nikola Vukčević


Nikola Vukčević
Šifra: 255158
Prezime i ime: Nikola Vukčević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1FILMSKA REŽIJA8 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMagistarske2IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD8 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6FILMSKA REŽIJA VI - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6FILMSKA REŽIJA VI0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6TV REŽIJA IV - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije