Nikola Vukčević

dr Nikola Vukčević

vanredni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti

  Nikola Vukčević (1974, Titograd - Crna Gora), reditelj i redovni profesor Filmske i TV režije na FDU Cetinje, gdje je angažovan od 2000 godine: saradnik/asistent na predmetu REŽIJA odnosno FILMSKA REŽIJA, od 2000. godine do juna 2009. predavač na predmetu ISTORIJA FILMA na FDU Cetinje, od 2005. do juna 2009. godine; predavač predmeta FILMSKA REŽIJA za školsku 2009/10.  U zvanje docenta Filmske režije I-VIII na FDU Cetinje, izabran je juna 2010 U zvanje vanrednog profesora Filmske i TV režije FDU...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1FILMSKA REŽIJA8 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMagistarske2IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2FILMSKA REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD8 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2TV REŽIJA - SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5FILMSKA REŽIJA - PROJEKAT I3 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6FILMSKA REŽIJA - PROJEKAT II3 x 14 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor