Semestar: 4
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: ++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska rezija – izrada i odbrana master rada studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: ● Ovladaju naprednim zanatskim vještinama u pripremi i realizaciji cjelovečernjeg igranog filma: rad sa glumcem u više scena i dana snimanja, plan snimanja (više od sedam dana snimanja), snimanje (više od sedam dana snimanja), montaža dvocifrenog broja scena, zvuk, export filma ● Osmišljavaju i koordiniraju umjetničke i tehničke aspekte rada na igranom filmu ● predvodi u timskom radu i organizuje sektor režije, na cjelovečernjem igranom filmu; ● identifikuju ulogu svakog pojedinačnog kreativnog saradnika, na cjelovečernjem igranom filmu; ● ima svu kreativnu kontrolu u realizaciji cjelovečernjeg igranog filma ● poznaje sve specifičnosti mogućih tipova tehnike i tehnologije za realizaciju cjelovečernjeg igranog filma (rezolucije i omjeri slike, tipovi kamere, tipovi montaže)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PEROVIĆ
NIKOLA VUKČEVIĆ
RADMILA VOJVODIĆ