Milica Vujković

dr Milica Vujković

naučni savjetnik | Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Milica Vujković je naučni savetnik Fakulteta za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu, gdje je i doktorirala 2013. godine u oblasti Litijum-jonskiih baterija. Njena istraživačka interesovanja su uglavnom usmerena na razvoj materijala za energetske primene uključujući baterije, superkondenzatore, elektrolizu i sl., sa posebnim fokusom na unapređenje ugljeničnih materijala i sistema za skladištenje energije koji ne sadrže litijum.  

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Gezović, Miloš Milović, Danica Bajuk-Bogdanović, Veselinka Grudić, Robert Dominko, Slavko Mentus, Milica J. VujkovićAn effective approach to reaching the theoretical capacity of a low-cost and environmentally friendly Na4Fe3(PO4)2(P2O7) cathode for Na-ion batteries Electrochimica Acta
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Vujković, Maja Popović, Maria Čebela and Dragana JugovićHeavily vanadium-doped LiFePO4 olivine as electrode material for Li-ion aqueous rechargeable batteriesMaterials Research Express

Obavjestenja iz nastave