Milica Vujković

Milica Vujković

saradnik u nastavi | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | honorarno

Biografija Milica Zvicer Vujković Adresa: Beogradska s/1, Nikšić E-mail: vujkovic.milica@gmail.com   Lični podaci i obrazovanje: Rođena sam 18.juna 1981.godine u Nikšiću. Osnovnu školu (OŠ „Ratko Žarić) i Gimnaziju završila u Nikšiću, sa odličnim uspjehom i diplomom „Luča“. Stekla zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti na Odsjeku za italijanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave