Aleksandar Radunović

mr Aleksandar Radunović

docent | Fakultet dramskih umjetnosti

    Aleksandar Radunović  rođen je 1971. godine na Cetinju.  Diplomirao je na FDU Cetinje, odsjek  dramaturgija.  Master studije završio na FDU u Beogradu. Na Fakultetu dramskih umjetnosti  – Cetinje, tokom školske 2015/16 radio kao saradnik  prof.  Srđana Koljevića, na predmetu Filmski i tv scenario, zatim , tokom školske 2016/17 kao saradnik  prof. Stevana Koprivice na predmetu Dramaturgija i Dramaturgija – specijalističke studije , a tokom školske 2017/18 radi  kao...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3DRAMATURGIJA I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5DRAMATURGIJA III2 x 14 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2OSNOVI DRAMATURGIJE3 x 13 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5DRAMATURGIJA PREDSTAVE I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6DRAMATURGIJA PREDSTAVE II2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6DRAMATURGIJA - ZAVRŠNI RAD2 x 14 x 10 x 0
FDUGLUMAMaster1DRAMATURGIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster4ODBRANA MASTER RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster1DRAMATURGIJA MA I4 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster2DRAMATURGIJA MA II4 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster3DRAMATURGIJA MA III4 x 14 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJAMaster4PRIJAVA MASTER RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3OSNOVI DRAMATURGIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4OSNOVI DRAMATURGIJE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave