Aleksandar Radunović


Aleksandar Radunović
Šifra: 900591
Prezime i ime: Aleksandar Radunović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne1SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2OSNOVI DRAMATURGIJE0 x 03 x 10 x 0
FDUDRAMATURGIJASpecijalisticke2DRAMATURGIJA - SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3DRAMATURGIJA I0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE III2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE III2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4DRAMATURGIJA II0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE IV2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4SVJETSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4JUŽNOSLOVENSKA DRAMA I POZORIŠTE II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije