Zoran Vidojević


Zoran Vidojević
Šifra: 900673
Prezime i ime: Zoran Vidojević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor