Srđa Martinović


Srđa Martinović
Šifra: 900708
Prezime i ime: Srđa Martinović
Titula: prof dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETASpecijalisticke2KRIMINALISTIČKO PROFILISANJE2 x 11 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne5NACIONALNA BEZBJEDNOST0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor