Srđan Bulatović

dr Srđan Bulatović

saradnik u nastavi | Muzička akademija | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke1METODIKA NASTAVE GITARE I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE GITARE II1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave