Srđan Bulatović


Srđan Bulatović
Šifra: 900728
Prezime i ime: Srđan Bulatović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke1METODIKA NASTAVE GITARE I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAGITARASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE GITARE II1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor