Vladana Perović

Vladana Perović

saradnik u nastavi | Muzička akademija | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KLAVIR I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KLAVIR II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KLAVIR III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KOREPETICIJA I1 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KOREPETICIJA II1 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KOREPETICIJA III1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KOREPETICIJA IV1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KOREPETICIJA V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KOREPETICIJA VI1 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KLAVIR IV2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KLAVIR V2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KLAVIR VI2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster3KLAVIR III2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave