Slobodan Marković

dr Slobodan Marković

redovni profesor | Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Slobodan (Branislava) Marković je rođen 15. 11. 1970. u Zrenjaninu. Studije na Institutu za geografiju PMF-a Univerziteta u Novom Sadu završava za samo 3 godine sa prosječnom ocjenom 9,31. Magistrirao je 1996. godine, a doktorirao 2000. godine. Od 1994. godine zaposlen je kao asistent na Institutu za geografiju, za redovnog profesora je izabran 2009. godine. Šef Katedre za fizičku geografiju je bio u 2 navrata (2006-2012, 2015-2019. godine). Bio je mentor 12 doktorskih teza. Na Univerzitetu u Bajrojtu u Njemačkoj bio je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Slobodan B. Marković, Philip D. Hughes, Randall Schaetzl, Philip L. Gibbard, Qingzhen Hao, Milica G. Radaković, Jef Vandenberghe, Igor Obreht, György Sipos, Christian Laag, Milivoj B. Gavrilov, Aleksandar Antić, Rastko S. Marković, Petar Krsmanović, Kaja Fenn, Tin Lukić, Zoran M. PerićThe relationship between the loess stratigraphy in the Vojvodina region of northern Serbia and the Saalian and Rissian Stage glaciations – a reviewBoreas

Obavjestenja iz nastave