Mensur Dlakić

dr Mensur Dlakić

vanredni profesor | Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Mensur Dlakić je rođen u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je molekularnu biologiju i fiziologiju na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirao je biohemiju iz oblasti struktura DNK na Univerzitetu Nevada, Reno. Nakon postdoktorskih studija iz ćelijske biologije i bioinformatike profesor Dlakić prelazi na svoju sadašnju profesorsku poziciju na odsjeku Mikrobiologija i Biologija ćelije na Montana State University, Bozeman. Profesor Dlakić je autor više od 50 publikacija, dobitnik je NSF fonda (fond...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave