Karijerni centar

Info

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore objedinjuje servise koji su na raspolaganju prvenstveno studentima UCG, ali i akademskom osoblju, poslodavcima i budućim studentima. Centar služi, između ostalog, poboljšanju kompetencija studenata, naročito razvoju njihovih praktičnih vještina. Karijerni centar pruža  karijerno informisanje, usmjeravanje i savjetovanje studenata u oblastima koje izučavaju na fakultetima. Rad Karijernog centra je usmjeren i na povezivanje i saradnju studenata sa privrednim sektorom, kroz pronalaženje mogućnosti za obavljanje stručnih praksi i potencijalnih radnih angažmana. Naš cilj je da studentima omogućimo da već tokom...