Centar za transfer tehnologija i stručne usluge

Kako bi se osnažila veza između Univerziteta i društvenog i biznis okruženja, planirano je osnivanje Centra za transfer tehnologija i stručne usluge.  Kako bi se osnažila veza između Univerziteta i društvenog i biznis okruženja, planirano je osnivanje Centra za transfer tehnologija i stručne usluge. Predviđeno je da Centar radi na unapređenju mogućnosti za efikasnu i efektivnu primjenu naučno-istraživačkih rezultata Univerziteta, sa ciljem razvoja privrede i društva. Takođe, u Centru će se raditi i na podsticanju transfera znanja između Univerziteta i privrede, pružanju podrške u plasmanu novih tehnologija i inovacija, povezivanju...