Obavještenja za predmete

Prvi termin nastave

Rezultati - septembarski, nakon II roka

Rezultati - septembarski rok

Ispit avgust/septembar

Obavještenja rukovodilaca

Flajer za studente FSFV za studijsku 2020/21. godinu

Novi studijski programi

Vijeće

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje