Master rad/Andrije Jokovića/Fakultet za sport i fižičko vaspitanje

Master rad/Marija Šćekić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Doktorski rad/Pavle Malović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rasporedi predavanja u ljetnjem semestru za akademsku 2023/24

Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2023/24

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termini prvog kolokvijuma

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje