Termin kolokvijuma i II domaćeg zadatka

Konačni prijedlog ocjena

Konačni prijedlog ocjena

Rezultati - septembarski

Rezultati - septembarski

Kolokvijum i ispit u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

Kolokvijum i ispit u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje