Master rad/Luka Roćenović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Ivan Đurović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Dragoslav Bajović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rasporedi predavanja u ljetnjem semestru za akademsku 2023/24

Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2023/24

Rezultati završnog ispita

Popravni kolokvijum i priprema za završni ispit

Kolokvijum 2024.

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje