Popravni kolokvijum i priprema za završni ispit

Kolokvijum 2024.

Rezultati završnog ispita

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje