Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Rezultati nakon završnog ispita od 2.6.2023

Promjena termina polaganja završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma i priprema završnog ispita

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje