Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Slajdovi za prvi i drugi termin predavanja 2023/24

E-indeks

Rezultati nakon završnog ispita od 2.6.2023

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje