Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Promjena termina polaganja završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma i priprema završnog ispita

Rezultati kolokvijuma

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje