Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Raspored predavanja u zimskom semestru

Termin kolokvijuma

Raspored izvođenja vježbi po grupama

Slajdovi za prvi i drugi termin predavanja 2023/24

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje