Master rad/Luka Bulatović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Jadranka Pavićević/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Master rad/Marija Lukšić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rasporedi predavanja u ljetnjem semestru za akademsku 2023/24

Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru 2023/24

Rezultati završnog ispita

Popravni kolokvijum i priprema za završni ispit

Kolokvijum 2024.

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje