Kolokvijum 2024.

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Poslovnik o radu Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

Nastavno naučno vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje