Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: 1. Primjenjuje stečena znanja iz lingvističkih i književnih nauka i koristi metodičko-didaktička znanja u vaspitno-obrazovnim institucijama. 2. Ovladava principima i normama standardnog crnogorskog jezika i pravopisa i prenosi ih učenicima na logičan i razmljiv metodički način. 3. Razvija kompentencije za cjeloživotno učenje kod sebe i učenika. 4. Razvija kulturu komunikacija i metakognitivnih vještina kod učenika. 5. Efikasno se služi lingvističkom i književnom literaturom. 6. Koristi savremene pristupe u nastavi jezika i književnosti. 7. Primjenjuje teorijsko znanje u analizi različitih vrsta diskursa. 8. Razvija kod učenika vještinu čitanja umjetničkih tekstova.