Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Nakon završenih studija, student će moći da: - uspješno primjenjuje naučene tehnike i vještine pisanog prevođenja sa stranog i na strani jezik u oblasti prava i ekonomije i izrađuje prevode koji ispunjavaju zahtjeve tržišta; - uspješno primjenjuje naučene tehnike i vještine konsekutivnog usmenog prevođenja kraćih jedinica govora sa stranog i na strani jezik u u oblasti prava i ekonomije; - uspješno koristi znanja i vještine potrebne za pozicioniranje na tržištu prevodilačih usluga poštujući etičke i profesionalne uzuse; - Prepoznaje i kritički razlikuje izvore na osnovu kojih odlučuje o upotrebi terminoloških jedinica u prevođenju.