Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Student koji uspješno završi, tj. diplomira na akademskom doktorskom studijskom programu Održivi razvoj, moći će da (ishodi učenja): Primjenjuje visokospecijalizovano istraživačko znanje u samostalnom istraživačkom radu na polju unapređenja primjene prirodnih i tehničkih nauka, značajnih za održivi razvoj. Analizira i povezuje nove i složene ideje iz određene stručne oblasti ili sektora (energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr.) Kreira i uspostavlja istraživanja i inovacije u složenim, nepoznatim ili nepredvidivim nastavnim ili radnim okolnostima u oblastima očuvanja prirodnih resursa i životne sredine. Prati najnovija dostignuća iz oblasti svoje uske specijalizacije (discipline), koristi naučnu literaturu (naučne radove, stručne knjige i monografije) i diskutuje o rezultatima koji su u njoj prezentovani. Samostalno objavljuje naučne radove u časopisima sa SCI liste. Unapređuje, upotrebljava i integriše multidisiciplnarna, visokotehnološka znanja i vještine u praksi. Kreira visoko-tehnološka i održiva rješenja u sektorima: energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr. Inicira unapređenje propisa i standarda u oblastima: energija, životna sredina, transport, poljoprivreda, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, usluge i dr. Primjenjuje istraživačke alate i naučne komunikacione vještine, uključujući komunikaciju sa naučnom zajednicom u međunarodnom okruženju. Sarađuje sa stručnjacima u istraživanjima u oblasti održivog razvoja, doprinosi razvijanju prekogranične, regionalne i šire međunarodne saradnje u oblasti upotrebljivih znanja i njihovoj primjeni za dobrobit internacionalnih zajednica. Formira ili rukovodi naučnoistraživačkim timovima, kao i da vodi i razvija projekte i da samostalno analizira i predstavi rezultate naučnog istraživanja u oblastima prirodnih resursa i životne sredine.