Studijski program

Nivo studija: DOKTORSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

GEONAUKE su doktorske akademske studije namijenjene za sve oblasti istraživanja u geografiji. Nakon završenih doktorskih studija Geonauka na Studijskom programu za geografiju, student će biti osposobljen da u okviru uže naučne oblasti:

  • Posjeduje teorijsko-aplikativni pristup u proučavanju fizičkogeografskih ili društvenogeografskih pojava i procesa.
  • Prepozna interakcije između prirodnih i društvenih faktora, procesa i pojava u vremenu i geoprostoru.
  • Kvalitatitvno i kvantitativno procijeni pojedinačni i ukupni uticaj faktora na procese i pojave u geografskoj sredini.
  • Indentifikuje hidrološke, klimatološke, geomorfološke, demografske, turističke i druge potencijale i ograničenja datog prostora u cilju uspješnog planiranja istog.
  • Koristi GIS i druge kartografske i geoinformatičke tehnologije u proučavanju, mjerenju, kartiranju, praćenju i modeliranju elemenata geoprostora.
  • Organizuje i vodi naučno istraživačke projekte, terenski rad, kritički razmatra uočene probleme i predlaže rješenja na osnovu adekvatnih znanja i vještina.
  • Posjeduje znanje iz planiranja prostora i učestvuje u izradi prostorno-urbanističkih i drugih planova.
  • Učestvuje u multidisciplinarna istraživanja u cilju rješavanja naučnih i praktičnih pitanja u geoprostoru.
  • Kompleksna geografska znanja i vještine uspješno koristi u prepoznavanju, razumijevanju i rješavanju aktuelnih tema i problema, kao što su: klimatske promjene, zagađenost životne sredine i njenih elemenata (vazduh, voda, zemljište), energetska kriza, savremene demografske, turističke i druge probleme sa kojima se suočava današnja civilizacija.