Osnovne informacije
Ciljevi doktorskih studija

Osnovni cilj Doktorskih akademskih studija geonauke (geografija) odnosi se na šire i dublje upoznavanje teorijsko-metodoloških pitanja u geografiji, kako bi se budući doktorand specijalizovao za određenu naučnu disciplinu iz akreditovanih oblasti: Fizičke geografije, Društvene geografije, Kartografije i Gis-a i Prostornog planiranja. Ciljevi uključuju sljedeće:

 • Sticanje znanja iz savremenih geografskih istraživanja u cilju postizanja kvalitetnih naučnih rezultata (činjenična naučna znanje o geografskim objektima, pojavama, procesima i njihovim interakcijama).
 • Utvrđivanje zakonitosti pojava i procesa kako u geografskom omotaču tako i u pojedinim geosferama.
 • Geografski način mišljenja, koji podrazumijeva sveobuhvatnost i povezanost geografskih činjenica, odnosno kompleksnost posmatranja geoprostora i sposobnost otkrivanja kauzalnih veza, ali i uočavanja raznosvrsnosti i individualnosti.
 • Ovladavanje savremenim metodološkim tehnikama u geografskim naučnim istraživanjima i njihova pravilna primjena. Savremena geografska istraživanja zahtijevaju ne samo poznavanje već i prailnu primjenu statističko-matematičkih, kartografskih, informatičkih i metoda modelovanja.
 • Osmišljavanje i sprovođenje kompleksnih istraživanja u cilju ukazivanja na preventivno djelovanje u datom geoprostoru, povoljnosti i ograničenja opšteg razvoja lokaliteta, područja, regije u zavisnosti od karakteristika geografskih elemenata.

Ishodi učenja doktorskih studija:

GEONAUKE su doktorske akademske studije namijenjene za sve oblasti istraživanja u geografiji. Nakon završenih doktorskih studija Geonauka na Studijskom programu za geografiju, student će biti osposobljen da u okviru uže naučne oblasti:

 • Posjeduje teorijsko-aplikativni pristup u proučavanju fizičkogeografskih ili društvenogeografskih pojava i procesa.
 • Prepozna interakcije između prirodnih i društvenih faktora, procesa i pojava u vremenu i geoprostoru.
 • Kvalitatitvno i kvantitativno procijeni pojedinačni i ukupni uticaj faktora na procese i pojave u geografskoj sredini.
 • Indentifikuje hidrološke, klimatološke, geomorfološke, demografske, turističke i druge potencijale i ograničenja datog prostora u cilju uspješnog planiranja istog.
 • Koristi GIS i druge kartografske i geoinformatičke tehnologije u proučavanju, mjerenju, kartiranju, praćenju i modeliranju elemenata geoprostora.
 • Organizuje i vodi naučno istraživačke projekte, terenski rad, kritički razmatra uočene probleme i predlaže rješenja na osnovu adekvatnih znanja i vještina.
 • Posjeduje znanje iz planiranja prostora i učestvuje u izradi prostorno-urbanističkih i drugih planova.
 • Učestvuje u multidisciplinarna istraživanja u cilju rješavanja naučnih i praktičnih pitanja u geoprostoru.
 • Kompleksna geografska znanja i vještine uspješno koristi u prepoznavanju, razumijevanju i rješavanju aktuelnih tema i problema, kao što su: klimatske promjene, zagađenost životne sredine i njenih elemenata (vazduh, voda, zemljište), energetska kriza, savremene demografske, turističke i druge probleme sa kojima se suočava današnja civilizacija.

Prof. dr Dragan BurićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.