Na Univerzitetu Crne Gore obnovljena UNESCO katedra za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) je obnovljena UNESCO Katedra za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Potpisivanjem UCG i UNESCO Sporazuma, Katedra će biti aktivna do 25. juna 2025. godine.    Ova katedra prvobitno je bila uspostavljena na Filozofskom fakultetu  2005. godine i od tada je od izuzetne važnosti ne samo za akademski život već i za društvo u cjelini jer je svojim djelovanjem doprinijela razvoju demokratskih vrijednosti. Aktivnosti Katedre u prethodnom periodu bile su uglavnom usmjerene na razvijanje međunarode mreže saradnje i implementaciju projekata na nacionalnom i internacionalnom nivou. Projekti su, između ostalog, imali za cilj pripremu budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu za obrazovanje za demokratiju i ljudska prava, podsticanje demokratske školske kulture u Crnoj Gori i jačanje...