Vijesti

O Oglednom imanju "Lješkopolje" u TV emisiji Rujna zora

Image

Dr Tatjana Popović i doc. dr Danijela Raičević, sa Biotehničkog fakulteta UCG, za TV emisiju Rujna zora,...

Borjana Premović - najbolja studentkinja Biotehničkog fakulteta za studijsku 2021/22. godinu

Image

Studentkinja Biotehničkog fakulteta UCG-a na studijskom smjeru Mediteransko voćarstvo, Borjana Premović...

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore - II upisni rok

Image

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list Crne Gore, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16,...

Edukacija lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja

Image

Na osnovu Ugovora o vršenju stručnih poslova edukacije lica odgovornih za promet sredstava za...

Konkurs za prijavljivanje CEEPUS mreža

Image

Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta,  Direktorat za visoko obrazovanje proslijeđena je...

Renovirana zgrada Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Baru

Image

Zgrada Centra za suptropske kulture u Baru, najstarijeg naučnoistraživačkog centra Biotehničkog fakulteta...

Borjana Premović, najbolja studentkinja Biotehničkog fakulteta za studijsku 2020/21. godinu

Image

Studentkinja III godine Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na studijskom smjeru Mediteransko...

Dolazna mobilnost nastavnog osoblja kroz program Erasmus +

Image

Četiri dolazne mobilnosti nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus + realizovane su na Biotehičkom...

Obavještenja za predmete

Nova objava - 08.12.2021 21:55 rezultati prvog kolokvijuma

Najava online predavanja 09 decembar 2021

aktivnosti za 9 decembar 2021

Polaganje drugog kolokvijuma

Obavještenja rukovodilaca

Predavanja iz predmeta Fitosanitarna ispravnost sadnog materijala

Predavanja iz predmeta Fitosanitarna ispravnost sadnog materijala