Predavanja 28.02.2022 godine

Nadoknada laboratorijskih vježbi

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 05. 12. 2022.

Termin popravnog kolovkijuma

Zoom link - nadoknada vjezbi

Kolokvijum

Osmo predavanje

Dnevni red za IX sjednicu Vijeća

Dnevni red za VII sjednicu Vijeća

Poziv za II sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom