Predavanja 28.02.2022 godine

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Nova objava - 03.07.2022 22:55

-

Aktuelno bodovno stanje na DL portalu

Konačni rezultati

Poziv za LXXIX sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom

Poziv za LXXVIII sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom

Poziv za LXXVII sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom