Predavanja 28.02.2022 godine

Konsultacije

Izmjena termina polaganja završnog ispita i termin popravnog kolokvijuma

Izmjena datuma polaganja završnog ispita

Nastava - prelazak na on-line

Rezultati popravnog kolokvijuma

POPRAVNI KOLOKVIJUM

Poziv za LXXVIII sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom

Poziv za LXXVII sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom

Poziv za LXXVI sjednicu Vijeća sa Dnevnim redom