ICT istraživački centar

ICT istraživački centar

ICT istraživački centar

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Puštanje u rad novog ICT istraživačkog centra obilježilo je prvu godinu uspješne realizacije Fore-Mont projekta. Istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore dobili su na raspolaganje modernu opremu i prostorne kapacitete. U isto vrijeme, rad na novoj istraživačkoj platformi omogućava stvaranje novih inovativnih rješenja na fizičkom, kao i na aplikacionom nivou moderne informaciono-komunikacione infrastrukture.  
Image
ICT istraživački centar

CROWNCOM 2016 Workshop

Image
ICT istraživački centar

The 2nd Research Open Day

Image
ICT istraživački centar

Članstvo u European Alliance for Innovation