ICT istraživački centar

Info

Puštanje u rad novog ICT istraživačkog centra obilježilo je prvu godinu uspješne realizacije Fore-Mont projekta. Istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore dobili su na raspolaganje modernu opremu i prostorne kapacitete. U isto vrijeme, rad na novoj istraživačkoj platformi omogućava stvaranje novih inovativnih rješenja na fizičkom, kao i na aplikacionom nivou moderne informaciono-komunikacione infrastrukture.  

Obavještenja

Aktuelno