Elektrotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Milena Erceg
dr Milena Erceg

prodekan-nauka i istraživački razvoj

dr Anđela Draganić
dr Anđela Draganić

prodekan za finansije

dr Nevena Radović
dr Nevena Radović

prodekan za nastavu

dr Budimir Lutovac
dr Budimir Lutovac

rukovodilac studijskog programa-elektronika, telekomunikacije, računari

dr Vladan Radulović
dr Vladan Radulović

rukovodilac studijskog programa-energetika i automatika

dr Martin Ćalasan
dr Martin Ćalasan

rukovodilac studijskog programa-primijenjeno računarstvo

Angažovano osoblje

dr Miloš Daković
dr Miloš Daković

redovni profesor

dr Slobodan Đukanović
dr Slobodan Đukanović

redovni profesor

dr Igor Đurović
dr Igor Đurović

redovni profesor

dr Veselin Ivanović
dr Veselin Ivanović

redovni profesor

dr Gojko Joksimović
dr Gojko Joksimović

redovni profesor

dr Ana Jovanović
dr Ana Jovanović

redovni profesor

dr Božo Krstajić
dr Božo Krstajić

redovni profesor

dr Neđeljko Lekić
dr Neđeljko Lekić

redovni profesor

dr Budimir Lutovac
dr Budimir Lutovac

redovni profesor

dr Zoran Mijanović
dr Zoran Mijanović

redovni profesor

dr Saša Mujović
dr Saša Mujović

redovni profesor

dr Irena Orović
dr Irena Orović

redovni profesor

dr Vesna Popović-Bugarin
dr Vesna Popović-Bugarin

redovni profesor

dr Milutin Radonjić
dr Milutin Radonjić

redovni profesor

dr Milovan Radulović
dr Milovan Radulović

redovni profesor

dr Vladan Radulović
dr Vladan Radulović

redovni profesor

dr Igor Radusinović
dr Igor Radusinović

redovni profesor

dr Vesna Rubežić
dr Vesna Rubežić

redovni profesor

dr Ljubiša Stanković
dr Ljubiša Stanković

redovni profesor

dr Srđan Stanković
dr Srđan Stanković

redovni profesor

dr Radovan Stojanović
dr Radovan Stojanović

redovni profesor

dr Nikša Tadić
dr Nikša Tadić

redovni profesor

dr Zoran Veljović
dr Zoran Veljović

redovni profesor

dr Vladan Vujičić
dr Vladan Vujičić

redovni profesor

dr Martin Ćalasan
dr Martin Ćalasan

vanredni profesor

dr Milena Đukanović
dr Milena Đukanović

vanredni profesor

dr Enis Kočan
dr Enis Kočan

vanredni profesor

dr Zoran Miljanić
dr Zoran Miljanić

vanredni profesor

dr Nikola Žarić
dr Nikola Žarić

vanredni profesor

dr Žarko Zečević
dr Žarko Zečević

vanredni profesor

dr Vladan Durković
dr Vladan Durković

saradnik u nastavi dr

dr Dejan Karadaglić
dr Dejan Karadaglić

saradnik u nastavi dr

dr Luka Lazović
dr Luka Lazović

saradnik u nastavi dr

mr Boris Marković
mr Boris Marković

viši stručni saradnik dr

dr Isidora Stanković
dr Isidora Stanković

saradnik u nastavi dr

dr Stefan Vujović
dr Stefan Vujović

saradnik u nastavi dr

mr Aldin Kajević
mr Aldin Kajević

saradnik u nastavi mr

mr Slavko Kovačević
mr Slavko Kovačević

saradnik u nastavi mr

 Jelena Kovač
Jelena Kovač

saradnik u nastavi mr

mr Maja Lakičević
mr Maja Lakičević

saradnik u nastavi mr

 Luka Martinović
Luka Martinović

saradnik u nastavi mr

mr Mihailo Micev
mr Mihailo Micev

saradnik u nastavi mr

 Lazar Šćekić
Lazar Šćekić

saradnik u nastavi mr

 Đorđe Stanković
Đorđe Stanković

saradnik u nastavi mr

 Matija Barjaktarović
Matija Barjaktarović

saradnik u nastavi

 Borozan Đorđe
Borozan Đorđe

saradnik u nastavi

mr Nikola Bulatović
mr Nikola Bulatović

saradnik u nastavi

 Andrej Cvijetić
Andrej Cvijetić

saradnik u nastavi

 Ana Jeknić
Ana Jeknić

saradnik u nastavi

 Miloš Jelovac
Miloš Jelovac

saradnik u nastavi

 Milinković Sara
Milinković Sara

saradnik u nastavi

 Danilo Petričević
Danilo Petričević

saradnik u nastavi

 Danilo Planinić
Danilo Planinić

saradnik u nastavi

 Vušanović Milica
Vušanović Milica

saradnik u nastavi

 Milan Jovanović
Milan Jovanović

viši laborant

 Momčilo Radunović
Momčilo Radunović

viši laborant