Elektrotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Vesna Popović-Bugarin

prodekan-razvoj i istraživanje

dr Vesna Rubežić

prodekan-nastava

dr Enis Kočan

prodekan-finansije

dr Budimir Lutovac

rukovodilac studijskog programa-elektronika, telekomunikacije, računari

dr Martin Ćalasan

rukovodilac studijskog programa-primijenjeno računarstvo

dr Vladan Radulović

rukovodilac studijskog programa-energetika i automatika

Angažovano osoblje

dr Miloš Daković

redovni profesor

dr Slobodan Đukanović

redovni profesor

dr Igor Đurović

redovni profesor

dr Veselin Ivanović

redovni profesor

dr Gojko Joksimović

redovni profesor

dr Ana Jovanović

redovni profesor

dr Božo Krstajić

redovni profesor

dr Neđeljko Lekić

redovni profesor

dr Budimir Lutovac

redovni profesor

dr Zoran Mijanović

redovni profesor

dr Irena Orović

redovni profesordr Igor Radusinović

redovni profesor

dr Vesna Rubežić

redovni profesor

dr Ljubiša Stanković

redovni profesor

dr Srđan Stanković

redovni profesor

dr Radovan Stojanović

redovni profesor

dr Nikša Tadić

redovni profesor

dr Zoran Veljović

redovni profesor

dr Vladan Vujičić

redovni profesor

dr Enis Kočan

vanredni profesor

dr Zoran Miljanić

vanredni profesor

dr Saša Mujović

vanredni profesor

dr Milutin Radonjić

vanredni profesor

dr Milovan Radulović

vanredni profesor

dr Vladan Radulović

vanredni profesor

dr Nikola Žarić

vanredni profesor
dr Miloš Brajović

saradnik u nastavi dr

dr Isidora Stanković

saradnik u nastavi dr

dr Slavica Tomović

saradnik u nastavi dr

Jokić Ivan

saradnik u nastavi mr

mr Boris Marković

viši stručni saradnik mr

mr Nikola Bulatović

saradnik u nastavi

mr Vladan Durković

saradnik u nastavi

mr Aldin Kajević

saradnik u nastavi

mr Maja Lakičević

saradnik u nastavi

mr Luka Lazović

saradnik u nastavi

Martinović Luka

saradnik u nastavi

mr Mihailo Micev

saradnik u nastavi

Milan Jovanović

viši laborant

Momčilo Radunović

viši laborant