Elektrotehnički fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Enis Kočan

prodekan-finansije

dr Slobodan Đukanović

prodekan-nauka i istraživački razvoj

dr Vesna Rubežić

prodekan za nastavu

dr Vladan Radulović

rukovodilac studijskog programa-energetika i automatika

dr Budimir Lutovac

rukovodilac studijskog programa-elektronika, telekomunikacije, računari

dr Martin Ćalasan

rukovodilac studijskog programa-primijenjeno računarstvo

Angažovano osoblje

dr Miloš Daković

redovni profesor

dr Slobodan Đukanović

redovni profesor

dr Igor Đurović

redovni profesor

dr Veselin Ivanović

redovni profesor

dr Gojko Joksimović

redovni profesor

dr Ana Jovanović

redovni profesor

dr Božo Krstajić

redovni profesor

dr Neđeljko Lekić

redovni profesor

dr Budimir Lutovac

redovni profesor

dr Zoran Mijanović

redovni profesor

Veljko Milutinović

redovni profesor

dr Saša Mujović

redovni profesor

dr Irena Orović

redovni profesordr Milutin Radonjić

redovni profesor

dr Milovan Radulović

redovni profesor

dr Vladan Radulović

redovni profesor

dr Igor Radusinović

redovni profesor

dr Vesna Rubežić

redovni profesor

dr Ljubiša Stanković

redovni profesor

dr Srđan Stanković

redovni profesor

dr Radovan Stojanović

redovni profesor

dr Nikša Tadić

redovni profesor

dr Zoran Veljović

redovni profesor

dr Vladan Vujičić

redovni profesor

dr Milena Đukanović

vanredni profesor

dr Enis Kočan

vanredni profesor

dr Zoran Miljanić

vanredni profesor

dr Nikola Žarić

vanredni profesor

dr Žarko Zečević

vanredni profesor
dr Vladan Durković

saradnik u nastavi dr

mr Luka Lazović

saradnik u nastavi dr

dr Isidora Stanković

saradnik u nastavi dr

dr Stefan Vujović

saradnik u nastavi dr

mr Maja Lakičević

saradnik u nastavi mr

mr Boris Marković

viši stručni saradnik mr

Matija Barjaktarović

saradnik u nastavi

mr Nikola Bulatović

saradnik u nastavi

Andrej Cvijetić

saradnik u nastavi

Ana Jeknić

saradnik u nastavi

Miloš Jelovac

saradnik u nastavi

mr Aldin Kajević

saradnik u nastavi

mr Slavko Kovačević

saradnik u nastavi

Jelena Kovač

saradnik u nastavi

Luka Martinović

saradnik u nastavi

mr Mihailo Micev

saradnik u nastavi

Danilo Petričević

saradnik u nastavi

Danilo Planinić

saradnik u nastavi

Lazar Šćekić

saradnik u nastavi

Milan Jovanović

viši laborant

Momčilo Radunović

viši laborant