Grupa za integrisane mikrosisteme


Slide1 background

Grupa za integrisane mikrosisteme

Mikrofotografija optičkog prijemnika sa naponom kontrolisanom transimpedansom korišćenjem strujnog prenosnika i naponskog pojačavača monolitski integrisanim sa PIN fotodiodom u 0.6 um BiCMOS tehnologiji. Dizajnirao N. Tadić.
Slide1 background

Optički prijemnik

Slide1 background

Strujni drajver za laserske diode

Slide1 background

Optički prijemnik

Slide1 background

rail-to-rail operacioni pojačavač