Grupa za integrisane mikrosisteme

Grupa za integrisane mikrosisteme   Mikrofotografija optičkog prijemnika sa naponom kontrolisanom transimpedansom korišćenjem strujnog prenosnika i naponskog pojačavača monolitski integrisanim sa PIN fotodiodom u 0.6 um BiCMOS tehnologiji. Dizajnirao N. Tadić.

Grupa za integrisane mikrosisteme

Mikrofotografija optičkog prijemnika sa naponom kontrolisanom transimpedansom korišćenjem strujnog prenosnika i naponskog pojačavača monolitski integrisanim sa PIN fotodiodom u 0.6 um BiCMOS tehnologiji. Dizajnirao N. Tadić.
Optički prijemnik

Optički prijemnik

Strujni drajver za laserske diode

Strujni drajver za laserske diode

Optički prijemnik

Optički prijemnik

rail-to-rail operacioni pojačavač

rail-to-rail operacioni pojačavač

...
Image
Grupa za integrisane mikrosisteme

Intervju u časopisu Electronics letters