Elektrotehnički fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
482 IMEI Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions Joksimović Gojko
Istraživački01-04-201901-04-2021Naučno istraživački projekat finansiran od strane Ministarstva nauke CG. Partner na projektu je Univerzitet u Trstu, Italija. Cilj projekta je identifikacija optimalne kombinacije broja žljebova na statoru i rotoru četvoropolnog mrežno napajanog asinhronog motora sa aspekta minimizacije pulsacija elektromagnetskog momenta u ustaljenom stanju.
481 CROSSBOW (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko Mujović Saša
Radulović Vladan
Micev Mihailo
Ćalasan Martin
Istraživački01-11-201731-10-2021Projekat se bavi integracijom obnovljivih izvora energije i sistema za skladištenje električne energije u elektroenergetski sistem, kao i načinom upravljanja takvog, savremenog elektroenergetskog sistema u uslovima postojanja tržišta električne energije.
480 FASTER Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala Krstajić Božo
Radulović Milovan
Radonjić Milutin
Zečević Žarko
Micev Mihailo
Istraživački01-01-201931-01-2021Inovativni istraživački EUREKA projekat koji realizuju ETF Podgorica, ETF Beograda i dvije kompanije "Mika" i Čikom" u saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore (TE Pljevlja), Rudnikom Uglja Pljevlja, Rudnikom Šuplja stijena i TE Kostolac. Projekat ima za cilj dizajniranje računarski baziranog uređaja koji, na osnovu analize snimljenog zvuka, može da procijeni stanje rotirajućih djelova mašina.
479 EEINAM Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora Joksimović Gojko
Istraživački01-08-201801-08-2020Bilateralni naučno istraživački projekat finansiran od strane Ministarstva nauke CG. Partner na projektu je Univerzitet u Ljubljani, Slovenija. Cilj projekta je identifikacija optimalne kombinacije broja žljebova na statoru i rotoru šestopolnog invertorski napajanog asinhronog motora sa aspekta minimizacije pulsacija elektromagnetskog momenta u ustaljenom stanju.
456 SPOTS IETF Security Protocols Test Suites (SPOTS) Pejanović Đurišić Milica
Istraživački01-10-201731-07-2018
455 SODA SODA Kočan Enis
Istraživački01-09-201831-08-2019
372 Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda Lutovac Budimir
IstraživačkiOstalo01-01-201731-12-2018
370 Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema Stojanović Radovan
Istraživački01-01-201631-12-2017
287 Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene Stojanović Radovan
IstraživačkiOstalo01-04-201230-11-2015
286 Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija Veljović Zoran
Pejanović Đurišić Milica
Urošević Uglješa
Jovanović Ana
Radusinović Igor
IstraživačkiOstalo01-04-201231-03-2015
285 Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura Pejanović Đurišić Milica
Kočan Enis
Veljović Zoran
IstraživačkiOstalo01-04-201231-03-2015Kreirani su simulacioni modeli i sprovedene su matematičke analize kroz koje su ispitane performanse različitih rješenja za kooperativne bežične komunikacione sisteme, na osnovu čega su definisana optimalna rješenja za poboljšanje njihovih performansi.
284 Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije Stanković Srđan
IstraživačkiOstalo01-04-201230-11-2015
283 Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima Daković Miloš
Stanković Ljubiša
Popović-Bugarin Vesna
Brajović Miloš
IstraživačkiOstalo01-04-201201-12-2015Fokus projekta je bio na istraživanju novih tehnika obrade radarskih signala. Svi rezultati najavljeni u projektnoj prijavi su ostvareni.
282 Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala Ivanović Veselin
Uskoković Zdravko
Radović Nevena
IstraživačkiOstalo01-04-201201-11-2015U toku istraživanja na Projektu razvijaju se pipelineovane signal adaptivne arhitekture namijenjene analizi i filtriranju visoko nestacionarnih 1D, odnosno 2D signala, sa značajno poboljšanim vremenskim performansama u odnosu na postojeća rješenja.
281 Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici Đurović Igor
Lutovac Budimir
Rubežić Vesna
Simeunović Marko
Miljanić Zoran
IstraživačkiOstalo01-03-201201-03-2015Projekat za cilj ima primjenu intiligentnih tehnika pretraživanja, kao što su genetièki algoritmi, u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici.
280 Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori Škuletić Sreten
Radović Jadranka
Radulović Vladan
Dedić Aleksandar
IstraživačkiOstalo01-04-201201-04-2015Prikupljanje, obrada i analiza literature i postojeće prakse. Mjerenja, procjene, analize, proračuni i studije raspoloživog potencijala alternativnih oblika energije na teritoriji Crne Gore.
279 Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima Đukanović Slobodan
Popović-Bugarin Vesna
Mujović Saša
IstraživačkiOstalo01-04-201201-04-2015Razvoj efikasnih algoritama za preciznu procjenu parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima.
275 Razvoj "Future Internet" rutera na programabilnim hardverskim platformama i softverskim platformama otvorenog koda Radusinović Igor
Radusinović Igor
Radonjić Milutin
Žarić Nikola
Tomović Slavica
Lekić Neđeljko
IstraživačkiOstalo01-04-201201-04-2015Tema ovog projekta je razvoj Future Internet rutera na na bazi CQ komutacionog uređaja. Pored analize performansi istraživanje obuhvata razvoj testnog okruženja.
245 ICT-WEB-PROMS Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the western Balkan countries Radusinović Igor
IstraživačkiOstalo01-01-200931-12-2011
244 BalkanGEONet Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives Đurović Igor
IstraživačkiOstalo01-11-201031-10-2013
243 APOZ-RS Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema Veljović Zoran
IstraživačkiOstalo01-06-201131-05-2013Glavni cilj ovog naučno istraživačkog projekta je analiza performansi OFDM relay sistema koji uključuju napredne tehnike mapiranja podnosilaca i primjene višestrukih antena na relejnoj stanici.
242 CQ2OS Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija Radusinović Igor
Radusinović Igor
Radonjić Milutin
IstraživačkiOstalo01-04-201201-04-2014Cilj Projekta je bio da se detaljno analizira ponašanje komutatora paketa sa baferima u ukrsnim tačkama u kontekstu zadovoljenja QoS garancija i da se pronađu rješenja u cilju uspješnijeg zadovoljenja ovih garancija.
241 Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme Lutovac Budimir
IstraživačkiOstalo01-01-201301-01-2015Analizirana je nova struktura aktivnog-RC filtra koja se koristi za izgradnju ADSL razdjelnika i koji se u većem dijelu može integrisati. Osnova ove strukture je petlja povratne veze koja uključuje kondenzator. Korištenjem Miller-ovog efekta, ovaj spoj je ekvivalentan frekvencijski zavisnom kondenza
240 DESES Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva Mujović Saša
IstraživačkiOstalo01-05-201431-01-2015Ispitati mogućnosti i opravdanosti većeg angažmana distribuiranih izvora električne energije u okviru elektroenergetskih sistema Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Takođe, izvršiti procjenu ekoloških i ekonomskih benefita koji bi proistekli u tom slučaju.
6 BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici Radusinović Igor
Pejanović Đurišić Milica
Kočan Enis
Veljović Zoran
Žarić Nikola
Bulatović Nikola
Urošević Uglješa
Radunović Momčilo
Joksimović Aleksandar
Mandić Milica
Pešić Ana
Joksimović Danijela
Drakulović Dragana
Đurović Mirko
Mugoša Boban
Đurović Dijana
Vratnica Zoran
Gazivoda Tatjana
Jovanović Miomir
Knežević Mirko
Latinović Nedeljko
Topalović Ana
Lekić Daliborka
Vučković Branislav
Latinović Jelena
Tadić Nikša
Krstajić Božo
Despotović Aleksandra
Pestorić Branka
Tomović Slavica
Zečević Žarko
Radulović Milovan
Bulatović Mirko
Terić Ljubica
Orahovac Mirsad
Lazarević Branislav
Vesić Milorad
Spalević Radoslav
Popović Nada
Tadić Nikica
Nikić Milica
Ivanović Ivan
Pejović Filip
Milašević Ivana
Đurović Blažo
Perošević Ana
Gvozdenović Slađana
Bajčeta Milija
Nikolić Marko
Đukanović Slobodan
Popović-Bugarin Vesna
Milonjić Milica
Knežević Tatjana
Bajagić Balša
Gogić Gojko
Ivanović Ljubica
Škrbić Božidar
Savić Trifun
IstraživačkiOstalo01-06-2014BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici na Univerzitetu Crne Gore vodi Elektrotehnički fakultet, a finansira ga Ministarstvo nauke Crne Gore kroz sredstva kredita Svjetske banke (INVO projekat) od juna 2014. godine. Partneri u Centru su: Institut za biologiju mora, Institut za javno zdravlje, Biotehnički fakultet, Centre for TeleInFrastrukture, Aalborg University, Denmark, St. Petersburg scientific research center for ecological safety, Russian academy of sciences, DOO Green House Jovović i COGIMAR D.O.O. Glavni pravci istraživanja su primjena najsavremenijih riješenja informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Ovakva otvorena i modularna servisna platforma omogućava širenje naučno-istraživačkog i inovacionog rada i na druge oblasti od značaja za Crnu Goru kao što su zdravstvo, saobraćaj, energetika i transport.
5 CS-ICT New ICT Compressive sensing based trends applied to: multimedia, biomedicine and communications Stanković Srđan
IstraživačkiOstalo01-06-201431-05-2017CS-ICT project aims at developing of advanced signal processing algorithms and methods, which will be used in practical signal processing application. Furthermore, within the partnership the idea is to design interesting applications in order to become the most attractive and competitive laboratory
4 FORE-MONT Fostering innovation based research for e-Montenegro Pejanović Đurišić Milica
InstitucionalniStrukturni01-07-201330-06-2016Fore-Mont ima za cilj jačanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i rezultata na Univerzitetu Crne Gore, u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i njihove primjene.