Institut za geografiju

Info

Institut za geografiju Filozofskog fakulteta Niksic, osnovan je kao interna naučna i stručna jedinica 17. maja 1993. godine. Direktor Instituta za geografiju: Doc. dr Gojko Nikolić
Sekretar Instituta za geografiju: Mr Duško Vujačić Adresa: Danila Bojovića 3, 81400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt: +382 (0) 69 / 244 028  /  + 382 40 243 921
Fax: +382 40 247 109 E mail: gojkorn@ ac.me  Dostup na:  http://www.ucg.ac.me Previlnikom o naučno-istraživačkoj djelatnosti naučnih jedinica na Filozofskom fakultetu, usvojenim u februaru 2015. institucionalno je organizovan i Instituta za geografiju. Institut za geografiju obavlja...

Vijesti

Obavještenja

Aktuelno