Poziv za učešće na međunarodnom naučnom skupu „Uloga i značaj obrazovanja u savremenom društvu“
Poziv za učešće na međunarodnom naučnom skupu  „Uloga i značaj obrazovanja u savremenom društvu“

Povodom 50 godina Univerziteta Crne Gore, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu (Republika Srbija) organizuje međunarodni naučni skup koji će biti održan 20. i 21. septembra 2024. godine u Nikšiću na Filozofskom fakultetu. Tema skupa je Uloga i značaj obrazovanja u savremenom društvu“. Uvažavajući Vaš doprinos u oblastima koje navedena tema obuhvata, pozivamo Vas da učestvujete u radu ovog skupa.

Na skupu se očekuju radovi teorijskog i empirijskog karaktera u kojima se razmatraju pojedina pitanja u vezi sa glavnom temom, a iz perspektive društvenih i humanističkih nauka. Interdisciplinarni radovi su takođe dobrodošli.

Prijavu za učešće na skupu sa temom saopštenja i rezimeom na crnogorskom/srpskom/bosanskom/ hrvatskom i engleskom jeziku možete poslati do 1. juna 2024. godine na  naucni.skup2024@ucg.ac.me.  Obrazac prijave je dostupan u prilogu, kao i na sajtovima: https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1275&objava_id=178045, https://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat/nauka/konferencije/konferencije-u-organizaciji-filozofskog-fakulteta 

Tekst rezimea treba da sadrži sažete informacije o sadržaju saopštenja. Potrebno je jasno naznačiti predmet i cilj rada, hipoteze, metod istraživanja i osnovne nalaze. Obim rezimea ne bi trebalo da prelazi 1400 znakova sa razmacima.

Jedan rezime može maksimalno da prijavi tri koautora, a jedan autor može na skupu da ima najviše dve prijave. 

Radni jezici skupa su crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski i engleski jezik. Obavještenje o prihvatanju teme i rezimea biće poslato do 1. avgusta 2024. godine. Zbornik rezimea biće urađen u elektronskoj formi. Kompletne radove treba poslati do 31. januara 2025. godine. Uputstvo za pripremu radova biće poslato naknadno, nakon održanog skupa. Recenzirani radovi biće publikovani u specijalnim brojevima časopisa „Vaspitanje i obrazovanje“ i „Metodika nastave“.

Molimo Vas da poziv proslijedite kolegama koji bi mogli biti zainteresovani za učešće na skupu.

Kontakt osoba za dodatne informacije je doc. dr Milica Jelić (e-mail: naucni.skup2024@ucg.ac.me) .

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.