Prirodno-matematički fakultet

Poziv za napredni dvogodišnji master program u oblasti medicinske fizike u Trstu
Poziv za napredni dvogodišnji master program u oblasti medicinske fizike u Trstu
Abdus Salam Međunarodni centar za teoretsku fiziku iz Trsta (ICTP) i Univerzitet iz Trsta, u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), i uz podršku Međunarodne organizacije za medicinsku fiziku (IOMP) i Evropske federacije medicinskih fizičara, objavili su poziv za napredni dvogodišnji master program iz oblasti medicinske fizike.
 
Program će se realizovati u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2023. godine. Prva godina trajanja Programa će se realizovati u Abdus Salam Međunarodnom centru za teoretsku fiziku iz Trsta dok će se u drugoj godini realizovati klinička praksa na Odjeljenju Medicinske fizike Univerzitetske bolnice u Trstu. Nastava i praktični rad će se odvijati na engleskom jeziku.
 
Apliciranje se vrši popunjavanjem onlajn forme, najkasnije do 16. maja 2021. godine.
 
Program je usmjeren na mlade i talentovane fizičare ili na fizici srodne nauke, uglavnom za kandidate iz zemalja u razvoju, kako bi kandidati koji realizuju ovaj Program bili prepoznati kao klinički medicinski fizičari po povratku u svoje matične zemlje.Tokom zadnjeg mjeseca realizacije Programa, kandidati su u obavezi da pripreme i odbrane odgovarajuću disertaciju. Oni kandidati koji uspješno polože sve ispite sa teoretskog dijela Programa kao i uspješno obave kliničku praksu dobiće potvrdu o završenom Programu master studija Univerziteta u Trstu.
 
Na Master program mogu konkurisati kandidati ispod 30 godina starosti, iz zemalja članica Organizacije ujedinjenih nacija, UNESCO-a ili IAEA, sa stečenim zvanjem magistra fizike ili srodnih nauka. Za određeni broj kandidata, organizator će pokriti djelimičnu ili punu školarinu. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta ne obezbjeđuje finansijsku podršku za ovu namjenu.
 
Više detalja o samom Master programu kao i o načinu apliciranja može se naći na sljedećem linku: ICTP - Call for Applications
Broj posjeta : 142

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.