Prirodno-matematički fakultet

Preliminarne rang liste za upis na PMF - III upisni rok
Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste (do utorka, 20. jula do 10 h).

Odluka po prigovoru donosi se, po pravilu, u roku od 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis studenata organizacione jedinice.

Odluka po prigovoru je konačna.

Komisija za upis PMF-a

Dokumenti

Broj posjeta : 510