Prirodno-matematički fakultet

Konačne rang-liste za upis na PMF (3.upisni rok)
Nakon zakonskog isteka perioda za žalbe na preliminarne rang-liste za upis na 1. godinu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u drugom upisnom roku, konstatujemo da nije bilo izmjena u odnosu na preliminarne rang-liste.

Kandidati koji su stekli pravo upisa na 1. godinu dužni su da u Studentsku službu Prirodno-matematičkog fakulteta dostave sljedeća dokumenta:

- originalna svjedočanstva iz srednje škole;

- kopiju diplome ,,Luča" (kandidati koji je posjeduju);

 - diplomu sa maturskog ispita;

- kopiju biometrijske lične karte;

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije u boji (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV-obrascu);

- dva popunjena prijavna lista (ŠV-obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni).

Upis kandidata će se vršiti u prostorijama Studentske službe Prirodno-matematičkog fakulteta u srijedu, 08.09. i u četvrtak, 09.09.2021. godine u periodu 09:00-15:00 časova.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Prirodno-matematički fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Komisija za upis PMF-a

Broj posjeta : 542