Doktorska disertacija iz fizike sa Velikog hadronskog sudarača, LHC, u CERN-u, odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu

10.06.2022


Studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta Jelena Mijušković, koja je završila osnovne, specijalističke i master studije na našem fakultetu, odbranila je 7. juna doktorsku disertaciju pod nazivom: „Measurement of the N-jettiness variables in the production of Z boson events with the CMS detector and performance of its electromagnetic calorimeter“.

Ovo je ujedno i prva doktorska disertacija odbranjena na Univerzitetu Crne Gore iz oblasti eksperimentalne fizike elementarnih čestica sa CMS (Compact Muon Solenoid) detektora koji je jedan od dva najveća eksperimenata u fizici čestica u svijetu i izvodi se u laboratoriji CERN u Ženevi. U CMS-u dolazi do sudara protona ubrzanih u Velikom hadronskom sudaraču – LHC (Large Hadron Collider). Univerzitet Crne Gore je punopravni član CMS kolaboracije od jula 2017. godine, kada je potpisan Sporazum o razumijevanju izmedju Vlade Crne Gore i CERN-a. 

Ovaj doktorat je realizovan po Sporazumu o dvojnom doktoratu između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Paris Saclay koji je vodeći univerzitet u oblasti prirodno-matematičkih nauka (po posljednjem rangiranju na Šangajskoj listi u oblasti matematičkih nauka zauzima 1. mjesto dok je u oblasti fizičkih nauka na 9. mjestu).

Komisija za odbranu sastojala se od ukupno osam članova od kojih su dva bila sa Univerziteta Crne Gore, a ostali iz pet renomiranih evropskih naučnih institucija u ovoj oblasti fizike: dr Nataša Raičević (mentor), dr Federico Ferri (komentor), dr Philippe Gras (supervizor), dr Ivana Pićurićdr Ulla Blumenscheindr Marco Delmastrodr Lydia Iconomidou–Fayard i dr Simone Alioli. Komisija je  posebno pohvalila i izrazila zavalnost za rad koji, osim novih i veoma važnih mjerenja iz fizike, sadrži i dio posvećen detektorskim komponentama koji je od izuzetnog značaja za dobijanje mnogih fizičkih rezultata u CMS-u.

Čestitamo Jeleni i želimo joj svu sreću u budućem radu i životu!

Broj posjeta : 849

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.