CANU tribina: Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori
CANU tribina: Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje treibinu Radon u školama i vrtićima u Crnoj Goriu utorak, 13. decembra 2022. godine, u 12 časova, na privremenoj lokaciji CANU, u Muzičkom centru Crne Gore (bivši Dom JNA), multimedijalna sala na 1. spratu, Ulica V proleterske 4/1, Podgorica.

Akademik Perko Vukotić rođen je 1945. na Cetinju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu (1968). Poslijediplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smjer Primjena izotopa i zračenja, gdje je magistrirao (1974) i doktorirao (1982).

Na Univerzitetu Crne Gore u radnom odnosu je od 1968. do 2010. godine, sa dvogodišnjom pauzom (2004–2006) kada je u Kanadi obavljao dužnost ambasadora Srbije i Crne Gore. Kao asistent i nastavnik fizike prošao je sva zvanja do izbora za redovnog profesora 1992. godine. Predavao je Fiziku i Atomsku fiziku na tehničkim fakultetima i Elektromagnetizam i optiku i Nuklearnu fiziku na PMF-u. Bio je direktor Instituta za matematiku i fiziku, šef Odsjeka za fiziku PMF-a, član Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta i predsjednik Senata Univerziteta. Usavršavao se u Institutu za nuklearne nauke u Vinči (1974), u Njemačkoj na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu (1974), u Belgiji na Univerzitetu u Gentu (1979–1980) i u SAD na Univerzitetu Virdžinije (1990–1991). Oblasti njegovog naučnog i stručnog angažovanja su neutronska aktivaciona analiza, gama-spektrometrija i radioekologija, u kojima ima oko 260 referenci. Rukovodilac je značajnih radioekoloških projekata u Crnoj Gori: istraživanja fona gama-zračenja terestrijalnog porijekla, dekontaminacije rta Arza od osiromašenog uranijuma, istraživanja radona u stanovima i istraživanja radona u školama i dječijim vrtićima. Dobitnik je Nagrade oslobođenja Titograda (1982) i  Trinaestojulske nagrade (2003) za ostvarenja u nauci, kao i Državne nagrade „Oktoih” (2010) za rezultate u oblasti obrazovanja.

Za vanrednog člana CANU izabran je 2003. godine, a za redovnog 2008. godine.

 

 

Foto: pixl rNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.