Istraživači sa PMF-a visoko rangirani na Konkursu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za Nacionalne projekte
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je rezultate Konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata koji je raspisan 11. maja 2023. godine. Ukupno 89 prijava je pozitivno ocijenjeno što podrazumijeva da im je na konkursu dodijeljeno više od polovine predviđenih poena (20). Od 89 pozitivno ocijenjenih projekata,12 je sa PMF-a što je značajan uspjeh za naš fakultet.

S obzirom na to da su sredstva namijenjena nacionalnim istraživačkim projektima ograničena, odlučeno je da se finansira 22 najbolje rangirana projekta. Od 22 projekta koja su dobila status nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, 5 projekata je sa PMF-a što je rezultat na koji smo izuzetno ponosni. Prirodno-matematički fakultet je ovakvim rezultatom, zajedno sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore, postigao najveći uspjeh na konkursu čime smo, ne samo potvrdili kvalitet naših nastavnika-istraživača, već i njihovu kontinuiranu posvećenost naučno-istraživačkom radu.

Na prvom mjestu projekata sa PMF-a, a petom na rang-listi je projekat “Mjerenja visoke preciznosti u fizici standardnog modela: novi pristupi u fenomenologiji i eksperimentu”, sa 38.0 poena. Njime rukovodi prof. dr Nataša Raičević, redovni profesor i prodekanka za nauku i međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta. 

Drugi projekat “Tehnološko unapređivanje i inoviranje detektora na akceleratorima” čiji je rukovodilac prof. dr Gordana Medin, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta,  ocijenjen je takođe sa 38 poena i zauzeo je sedmo mjesto na Listi nacionalnih naučno-istraživačkih projekata. 

Trećim projektom sa našeg fakulteta,“Proučavanje magnetnih i superprovodljivih fenomena u 2D heterostrukturama”,  ocjenjenim sa 37.13 poena, rukovodi prof. dr Predrag Miranović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta. Projekat je rangiran na 11. mjestu na Listi nacionalnih naučno-istraživačkih projekata. 

Četvrti projekat -„Novi kvantni materijali za nanotehnologije“ ocijenjen je sa 36,75 poena i zauzeo je 15. mjesto na Listi nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, a rukovodilac projekta je prof. dr Jovan Mirković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta. 

Na kraju, posljednjim, petim projektom sa Prirodno-matematičkog fakulteta pod nazivom “Biljni geni, vrste, zajednice”  rukovodi prof. dr Danijela Stešević, redovni profesor PMF-a.  Projekat je ocijenjen sa 36.0 poena i nalazi se na 19. mjestu Liste nacionalnih naučno-istraživačkih projekata.

Više informacija o projektima koji su na konkursu ocijenjeni sa 20 ili više bodova možete naći na linku.

Svim rukovodiocima projekata i članovima njihovih istraživačkih timova želimo srećan rad, uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti i kvalitetne publikacije koje će biti rezultat istih.

Uprava PMF-a

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.