Potpisan Memorandum o saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta UCG i Prirodnjačkog muzeja CG
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta potpisan je Memorandum o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. Memorandum su, u ime institucija kojima rukovode, potpisali dekan Prirodno-matematičkog fakulteta,  prof. dr Miljan Bigović i direktorica Prirodnjačkog  muzeja, dr Natalija Čađenović.

Potpisivanjem ovog dokumenta, prepoznajući značaj i benefite koji se ostvaruju kroz međusobnu saradnju, promociju nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti kao i međunarodnu prepoznatljivost, ne samo ove dvije institucije već i same države, nastavljena je dugogodišnja saradnja. Dodatni cilj potpisivanja Memoranduma je uspostavljanje naučne, stručne i tehničke saradnje između dvije institucije u područjima koja su od zajedničkog interesa kao i definisanje okvira, načela i modaliteta uzajamne saradnje sa ciljem njenog efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su i doc. dr Nikola Konatar, prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta, doc. dr Miloje Šundić, rukovodilac studijskog programa Biologija i prof. dr Danijela Stešević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, koji su u jednom prijatnom i konstruktivnom razgovoru razmotrili buduće pravce zajedničkog nastupanja i saradnje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.