Terenska posjeta Vrsuti
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U subotu 01.04.2017. NVO Green Home u saradnji sa Prirodno - matematičkim fakultetom, Studijski program Biologija, organizovala je terensku posjetu Vrsuti za volontere i studente biologije. Cilj terenske posjete bio je da se sprovede monitoring rijetkih i zaštićenih vrsta biljaka, sa akcentom na Gymnospermium (Gymnospermium scipetarum), koji je albansko – crnogorski endem. Već treću godinu za redom  studenti Studijskog programa Biologija učestvuju u monitoringu vrsta na ovom lokalitetu, koji je zbog bogatog biljnog diverziteta i međunarodno značajnih staništa proglašena važnim biljnim staništem (IPA – Important Plant Areas).

 U procjenu stanja populacija značajnih biljnih vrsta na Vrsuti bilo je uključeno 25 studenata III godine Studijskog programa Biologija i doc. dr Danka Caković, nastavnik Ekologije biljaka. Posjeta Vrsuti je iskorištena i za realizaciju terenske nastave na pomenutom predmetu sa akcentom na teme: termofilne listopadne šume, bukove šume, pravljenje fitocenoloških snimaka, promjena ekoloških faktora sa promjenom nadmorske visine i reljefa i sl.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.