Prirodno-matematički fakultet, 30.08.2018

III upisni rok - Konacne rang-liste i upis 

Upis budućih studenata Prirodno-matematičkog fakulteta vršiće se u petak, 31.08. 2018. i u ponedjeljak, 03.09.2018. godine u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta u periodu 10-13 časova.

 

Za upis je potrebno pripremiti sledeća dokumenta:

1. Indeks

2. Dvije identične fotografije

3. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni)

 

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Prirodno-matematički fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Prodekan za nastavu

Dokumenti