Prirodno-matematički fakultet, 02.07.2019

LPPM3X

Poštovane kolege,

Međunarnodni naučni seminar LPpM3-2019 će se održati u Budvi, 
28.09.-05.10.2019. godine. Rok za prijavu radova je produžen do 
15.07.2019. godine. Na sledećem linku možete naći sve informacije o 
seminaru:
https://lppm3.ru/en/
Skrećem pažnju da je seminar interdisciplinarni, pa svi istraživači sa 
našeg fakulteta mogu pronaći sekciju u kojoj bi izlagali svoje 
rezultate.

Broj posjeta : 649