Prirodno-matematički fakultet, 27.08.2019

Na Prirodno-matematičkom fakultetu 64 mjesta za upisX

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore preostalo je ukupno 64 slobodna mjesta za upis u III roku, na I godinu studija, i to na  četiri studijska programa:Matematika (17), Matematika i računarske nauke (6), Fizika (24) i Biologija (17).

Prijave na konkurs za Treći upisni rok na Prirodno-matematičkom fakultetu podnose se u srijedu i četvrtak, 28.  i 29. avgusta 2019 godine, od 9.00 do 15.00 časova u studenstkoj službi PMF-a.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;

- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa

  posebnim propisom;

- diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili

  međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu u četvrtak 29. avgusta.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se u utorak, 3. septembra 2019. godine, do 15,00 časova.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILNIK%20O%20BLIZIM%20USLOVIMA%20KRITERIJUMIMA%20I%20POSTUPKU%20UPISA%20U%20I%20GODINU%20STUDIJA_2.pdf

 

 

Prirodno-matematički fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 245 204, 069 305 032

Faks: +382 20 244 608

Mail: pmf@ucg.ac.me

Adresa: https://www.ucg.ac.me/pmf

Broj posjeta : 501