Prirodno-matematički fakultet, 28.10.2019

Obnova godine za studente doktorskih i magistarskih studija



X

Po treći put obavještavamo sve studente postdiplomskih magistarskih studije da ukoliko žele da ove studijske godine rade i brane magistarski rad, da su dužni da se jave studentskoj službi i obnove godinu. Ponovni upis godine se vrši bez obzira da li je student već prijavio temu za magistarski ili tek treba da je prijavi. Svi studenti doktorskih studija koji su studije upisali prije stiudijske 2019/20, takođe su dužni da se jave studentskoj službi, kako bi upisali narednu godinu studija ukoliko su stekli uslove za upis, ili da obnove postojeću godinu. Krajnji rok za obnovu godine je petak 1. novembar. DEKANAT

Broj posjeta : 775