Prirodno-matematički fakultet, 14.11.2019

Sklopljen Memorandum o strateškoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta i Addiko bankePrirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore i Addiko banka, specijalista za poslove sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima sklopili su Memorandum o strateškoj saradnji. Cilj ove saradnje je predstavljanje mogućnosti za profesionalno usavršavanje studenata u inovativnom, agilnom i internacionalnom okruženju Addiko banke.

Addiko banka u svom radu se fokusira na akcije kojima doprinosi razvoju društvenih sredina u kojima posluje, sa posebnim akcentom na mlade i njihovu dobrobit. Velika pažnja posvećuje se razvoju mladih talenata i unaprjeđenju njihovih znanja kroz pružanje mogućnosti da teorijska znanja stečena na fakultetu primjene u praktičnom radu u banci. Kroz programe profesionalnog osposobljavanja i prakse, kao i kroz predavanja i javne tribine, studenti Prirodno-matematičkog fakulteta imaće priliku da se upoznaju sa svijetom jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva kojim se Addiko vodi u svom poslovanju. Sa prvim danima saradnje banka je održala predavanje na fakultetu, tokom kojeg su predstavljeni sektori u okviru kojih će se vršiti edukacija studenata.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Predrag Miranović povodom sklapanja Memoranduma izjavio je sljedeće:

”Izuzetno mi je drago što je Addiko banka prepoznala kvalitet obrazovanja naših studenata matematike i računarskih nauka, kao i njihov potencijal koji u velikoj mjeri odgovara potrebama internacionalnog okruženja. Za studente je ovo jedinstvena prilika da se upoznaju sa poslovnim okruženjem u kojem mogu da unapređuju znanja koja su stekli tokom godina obrazovanja. Ovo je ujedno poziv i drugim kompanijama da slijede ovaj primer saradnje, sa ciljem da ovo postane tradicionalan način edukacije studenata u našoj zemlji”. Da je saradnja sklopljena na obostrano zadovoljstvo povrdio je CEO Addiko banke, Christoph Schoen: “Veliko nam je zadovoljstvo što je Prirodno-matematički fakultet prepoznao Addiko banku kao svog partnera na putu razvoja mladih talenata fakulteta. Kao banka trudimo se da pokrećemo inicijative koje će biti primjer i drugima, a sve sa ciljem stvaranja boljih uslova i pružanja unaprijeđenih mogućnosti za edukaciju mladih ljudi”.

 

Medijske objave:

https://www.bankar.me/2019/11/15/prirodno-matematicki-fakultet-i-addiko-banka-za-unapredenje-edukacije-mladih-talenata/

 

Broj posjeta : 746