Prirodno-matematički fakultet, 22.01.2020

Prirodno-matematički fakultet UCG uspostaviće nacionalni centar za zaštitu od zračenjaX

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore će ove godine početi sa realizacijom vrijednog projekta od nacionalnog značaja: Uspostavljanje nacionalnog centra za zaštitu od zračenja, koji u potpunosti finansira Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča. To je saopštio dekan Fakulteta prof. dr Predrag Miranović, kao jednu od aktivnosti PMF-a. 

"Jedna od novina na PMF-u je uspostavljanje Centra za primijenjenu matematiku. Od mnogih aktivnosti koje je novoosnovani centar započeo, kao najznačajniju ističemo realizaciju  IPA projekta: Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem CG, koji će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete", kazao je dekan Miranović.

Pored nekoliko bilateralnih, nacionalnih i inovativnih projekata čija je realizacija započeta, ili se početak očekuje ove godine, on ističe da je Prirodno-matematički fakultet dio konzorcijuma fakulteta i instituta koji će ove godine krenuti u realizaciju jednog od dva Centra izvrsnosti, i to iz oblasti biomedicinskih istraživanja.

"Ove godine intezivna aktivnost će se odvijati i na polju doktorskih studija. Od ukupno 34 studenta dobitnika stipendija Ministarstva nauke za doktorska istraživanja, čak 8 su studenti doktorskih studija na PMF-u. Mnogi  od njih će iskoristiti priliku da ove godine duže borave na jednoj od renomiranih evropskih laboratorija, odnosno istraživačkih grupa. Uz podršku rektora već smo za jednog studenta dogovorili realizaciju dvojne doktorske diplome sa Univerzitetom u Parizu, a u planu nam je da sličan ugovor potpišemo i sa Univerzitetom u Antverpenu", najavio je aktivnosti dekan Miranović. 

Od ove godine, zahvaljujući PMF-u, Crna Gora po prvi put učestvuje u izgradnji detektora u CERN-u, najvećem svjetskom istraživačkom centru elementarnih čestica.

"Bord naučne kolabracije RD50 (Radiation hard  semiconductor devices for very high luminosity colliders) u čijem je sastavu više od 60 institucija širom svijeta, sa sjedištem u CERN-u, 18. novembra 2019.  jednoglasno je  podržao aplikaciju naučnika sa Univerziteta Crne Gore", rekao je dekan Miranović.

Medijske objave:

http://www.antenam.net/drustvo/146558-prirodno-matematicki-fakultet-uspostavice-nacionalni-centar-za-zastitu-od-zracenja 

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/266419/osnivaju-centar-za-zastitu-od-zracenja.html 

https://portalanalitika.me/clanak/356847/miranovic-pmf-ce-uspostaviti-nacionalni-centar-za-zastitu-od-zracenja 

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/uspostavice-nacionalni-centar-za-zastitu-od-zracenja

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-pmf-u-osnivaju-centar-za-zastitu-od-zracenja/

 

Image

Broj posjeta : 810